CƏHƏTİNİZİ BİZİMLƏ MÜƏYYƏN EDİN , TƏHSİLƏ AİD REKLAM BLOGU VƏ ONLAYN KİTABLAR , DƏRSLİKLƏR , KURİKULUM TESTLƏRİ , MƏNTİQ TESTLƏRİ , İNFOMATİKA TESTLƏRİ , ABİTURİENT , blogreklamedu , HAZIRLIQ KURSLARI , 2017-2023

Reklam

SON YAZILAR

Post Top Ad

Kargüzarlığın təşkili dərs vəsaiti -2012 - PDF - yüklə

 

 
Eynulla Musayev

Kargüzarlığın Təşkili

Nəzəriyyə Sənəd Numunələri(Əsasnamələr, Təlimatlar, Əmrlər, Aktlar, Etibarnamələr, Müqavilələr və s.)

 

Kitabda təşkilatı-sərəncamverici sənədlərin və xidməti sənədlərin, müqavilələrin yazılmasının üsul1arı izah edilir. Bununla yanaşı, sənədlərin təsnifatı, hazırlanması, dövriyyəsinin təşkili, sənədlərin saxlanması qaydalan, hüquq-mühafizə, beynəlxalq, maliyyə, kommersiya, kadr sahəsi üzrə sənədləşmələr haqqında məlumat verilir. Hüquq-mühafizə orqanlarında, nazirlik və fondlarda, sahibkarlıq sistemində kargüzarlığın təşkili formaları aydınlaşdırılır. Sənəd formaları əsasında izahlı nümunələr verilir.

Bu kitabdan təkcə ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbələri deyil, həmçinin idarə, müəssisə, firma, şirkət, bələdiyyə və digər təşkilat1arın rəhbərləri, dəftərxana müdirləri, kargüzarları, arxiv işçiləri də faydalana bilərlər.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Reklam

Pages